Translate

søndag 28. juni 2015

Sverming? Hva da.


Mens jeg regelmessig hører at Buckfast bier også svermer, har jeg selv Brune bier som har navnet for å være svermelystig.

To av mine kuber er utrolig sterk. Rask kommer de opp i 22 yngellister. Men så får topplistkuben med plass til ca. 40 lister snart problemer med å tilby nok plass til biene.


Så hva gjorde biene? De tok inn bakdøren først, for senere å bygge videre under selve taket. Uken før så jeg allerede at de likte å ha en bakinngang i en kube hvor de nærmer seg høyre siden (jeg jobber fra venstre til høyre), fremfor å ta hovedinngangen på den korte side til venstre.

Da jeg åpnet lokket fant jeg ca. 12.000 bier 'i' lokken. Det var bygd noen små honningtavler, kriss krass, som biene gjør til vanlig.

Biene var utrolig snille! Var de svermelysten?
Så jeg børstet dem ut av lokken inn i en firkant plast 'bøtte', for så å hive dem inn i en ledig topplistkube, for å gi biene i hovedboligen bedre plass.


Noen dager etter var kuben fortsatt nesten full med bier og tavler, så hva nå? I fjor bygget jeg en liten topplistsvermfangkube av en gammel Norsk bikasse. Først plasserte jeg den nedenfor 'bakdøren'. Men da skjedde det ingenting. Kanksje den sto for lavt? Så nå har jeg plassert den opp på kuben, rett over bakinngangen til kuben. 

Biene er nok så flink til å benytte seg av små åpninger når de synes veien frem til tavlen de skal til er for langt fra hovedinngangen.

Før jeg dro hjem så jeg allerede flere bier snuse inn i den lille kuben. Men vil de velge å bosette seg der denne uke, eller vil de bare tenke 'hva gjør dette der oppe på huset mitt?'.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar