Translate

tirsdag 27. mai 2014

Klaffbunn

Mange måneder våknet jeg om morgen og lurte på 'Hvordan kan jeg lage meg et slags klaffbunn'. I vinter tenkte jeg fortsatt å la den henge fra hengsler, men da ville det sannsynligvis bli en liten sprekk der hvor hengslene er festet. Og gjennom en sprekk kan alltid noen smådyr krype inn. Så kom mai måneden og denne gangen fikk jeg en Aha-opplevelse da jeg våknet.


Hvordan skulle det bli? Egentlig på den enkleste måte som man kan tenke på. Ikke vanskeligere enn det. Se her. Bruk en plank som er 20 cm bred og 22 mm tykk (lengde 1.20 m),  kubens bunnåpning er nemlig 14 cm. Dette gir gode muligheter til å feste nettingen. Tegn av 3 cm fra kanten og bor et hull på 10 mm. Ta stikksagmaskinen, sett den i hullet og begynn å sage rundt.


Har stikksagmaskinen din mulighet til å sage under en 45 grader vinkel kan du vurdere å gjøre dette, da er du sikkert at du aldri nedenfra vil kunne dytte nettingen av bunnen.


Får du ikke all dine bunnplater saget ut akkurat likt, da er det viktig å merke de to bunndelene god, så du finner lett frem til hvilken bunnplank som passer til bunnen din, samt på hvilken måte den passer inn.


Letteste måte å feste metallnettingen på bunnen er ved hjelp av en stiftemaskin.Er trevirket du bruker litt bøyet eller skeivt, da har bunnåpningen kanskje ikke blitt pent firkant. Da kan det skjer at du får en liten åpning mellom bunnen og kuben på en eller begge to av de korte kubesidene. Da kan det være lurt å klippe nettingen litt større, så du på denne måte kan velge å stenge av åpningen utenfor selve nettingbunnen.


Når du har rettet nedsiden av kubens lange vegger, da ender de ikke lenger på skrått og er det lett å legge en plank mot kubens nedside. Her ser du at jeg har valgt å ikke bruke hengsler. I stedet har jeg satt tre små skruer på hver lang side og bøyet en plastifisert ståltråd rundt skruen.

Med birøkthansker på vil det være lett å legge ståltråden rundt skruen eller løsne den. Slik blir det lett og rask rengjøring om våren. Å stenge av hele bunnen gjennom å sette inn bunnplanken om høsten eller ta den bort om våren vil ikke være vanskelig det heller.


Bygging av lokk til kube 3+4


Teksten kommer om ikke så lenge.


Tilrettelegging for 'klaffbunn'


Teksten kommer om ikke så lenge.
Overføring fra Norsk kube til Topplistkube nummer 2


Ofte tar ting lengre tid enn planlagt. Også denne gang, men endelig mot slutten av mai 2014 var kubene nummer tre og fire ferdig bygd. Når lokket er skrud på er kuben litt tungt, så det var fint å få bærehjelp fra en annen birøkter.

Det er viktig at man plasserer en topplistkube vannrett, hvis ikke da kan honningtavlene ramle av. Vi brukte god tid for å plassere kuben slik. Da kan den stå der i lang tid fremover.


Den nye kuben ble plassert med flyåpningene i samme retning enn den Norske kube biene kommer fra.
Det hjelper å få noe honninglukt inn i den nye kube så fort som mulig, så biene som helles inn føler seg raskest komfortabelt. Jeg begynte derfor med honningrammene.

Bruker du byggemålene fra Phil Chandler, da passer toppen av en Norsk ramme akkurat i topplistkuben. Så du slipper å binde den opprinnelige ramme under en topplist. Men det er en del klipping å gjøre. Til dette kjøpte jeg meg en kjempe svar tang, som klippes alt fra tre til metal.

Det var veldig fint å ha noen ekstra hender ved klippingen, så den ene person kan holde en Norsk ramme opp og den annen kan klippe bunnen av rammen av. Deretter er det ikke så vanskelig å dreie av sidene av rammen etter du først har kuttet løs sidene ved hjelp av en kniv.

Når dette var gjord, la jeg tavlen flatt på topplistskilleveggen for så å kunne kutte tavlen slik den passer topplistkuben. Beklager at jeg ikke har bilder av dette, men alt dette er en klissete jobb kan du tro. For at den kutte rammen ikke skulle knekke av, bar jeg tavlen opp på skilleveggen og inn der den skulle henge i topplistkuben. Dette gikk egentlig veldig enkelt.


Det var totalt 22 rammer som jeg heng i topplistkuben. Rammetoppene skilte jeg ved hjelp av noen millimeter trerester fra topplistlaging (bildet 2), så de ble cirka den bredde jeg ønsket. For at rammetoppene og topplister skulle bli like høyt la jeg også opp trerester på toppen av rammetoppene. Dette klart også på grunn av isolasjonsnytte.

Fordi det var forventet bra vær uken fremover satt jeg inn 2 tomme yngellister - blant de allerede 12 yngellister med snille brune bier - på to plasser i yngelfeltet, samt 7 tomme honningtavlelister 'checkerboarded' (se boken av Les Crowder). Når du gjør det siste da plasserer du en tom list mellom to rett utbygde tavler.

For å hjelpe biene til å huske å orientere seg på nytt når de flyr ut første gang setter du en kvist foran flyåpningene.

Det gamle kubelokket og bunnbrett står mot topplistkubebeinene ved flyåpningens siden. Når du ser nøye da ser du biene krabbe oppover og inn i flyåpningen.

torsdag 8. mai 2014

Deling ved hjelp av Taranovmetoden

How to prevent swarming with a Taranov board , av HoneyBeeSuite

The Taranov board is an ingenious system used to separate bees that are going to swarm from bees that will stay in the parent hive. Once separated, the swarming bees and old queen can be placed in a new hive while the old colony is left to raise a new queen.
The system was invented in 1947 by G. F. Taranov, a Russian beekeeper who recognized that swarms are composed primarily of very young nurse bees that haven’t yet secreted brood food or wax. All their energy is conserved for the task of starting a new colony from scratch. These young nurses have never taken orientation flights either, so they don’t know their way around the outside world. Taranov used this inexperience to separate the swarmers from the non-swarmers.
I don’t have a picture of a Taranov board so this description will test my writing skills and your patience, so bear with me here.
Although there are different ways of building a Taranov board, it is basically a ramp that slopes from the ground in front of the hive up to the hive entrance. Because hives vary in their distance from the ground, a Taranov board varies in length, but the slope is about 45 degrees. But here is the important point: the ramp does not meet with the hive entrance but falls short about 4 inches (10 cm).
The high side of the ramp is supported by two legs and the low side is supported by the ground. You build your ramp such that the high side is exactly the height and width of the entrance, then you pull it away from the entrance by four inches. The underside of the ramp is an empty space except for a piece of wood, burlap, or carpet affixed 2 to 3 inches (5-8 cm) below the top edge of the board—more on that later.
For now, look at this ramp from the point of view of the bee. You are foraging on white clover in the lawn. You are tired and have a heavy load. You decide you can walk up the ramp and get home easily. You walk up the ramp. Ugh! Steep! When you get to the top of the ramp you stop in amazement and look down into the crevasse in front of you. “Some idiot,” you say in bee, “forgot to finish the darn ramp!” Being a bee, however, you just fly over the four-inch opening and you’re home. Annoyed, perhaps, but home.
Okay, as a human, you now have a picture of what the ramp looks like. Now, here’s how to use it.
The Taranov method is more commonly used in Europe than in the United States, but many beekeepers find it to be a reliable and easy way to split a hive and prevent a swarm. It can be used with many types of hives, including Langstroths, top-bars, and Warrés.
Note: The original Taranov board was built with two boards that were hinged at one end. One board was placed flat on the ground and the other was raised to form the ramp. Two posts held it open like a lean-to. This original system works fine if all your hives are an equal distance above ground, but a single board works better for variable heights.
Note #2: Photos now available at The Great Divide: a Taranov split.
Rusty
HoneyBeeSuite, se for flere av hennes poster på www.honeybeesuite.com