Translate

lørdag 3. august 2013

Bokliste

Et oversikt over mine favoritt birøktbøker

Michael Bush,
The practical beekeeper. Beekeeping naturally.
2011, 600 s., handler om alt mulig, fra TBH, naturlig birøkt, avlegger, innføring av dronning.


Les Crowder og Heather Harrell,
Top-bar beekeeping: Organic practices for honeybee health
2012, om TBH og hvordan å bygge dem, topp flyhull.Phill Chandler,
2010, om hvordan å bygge en TBH og naturlig birøkt.C. Leigh Broadhurst PhD, 
Bee Products for better health
2013, om pollen, dronningegele, honning, salveoppskrifter, propolis.

Norske birøktbøker

Hilmar Jaksland,
Praktisk birøkt,
1975, Honningcentralen.


Egil Villumstad,
Birøkt som hobby og næring
2004, 4. utgave med bilder fra 1992, Landbruksforlaget.
Boka omfatter birøkten i Norge, bisamfunnet, bikuben, bifolkets liv gjennom et år, trekk og pollinering, bienes behandling, vårarbeid, sommerarbeid, høstarbeid, vandrebirøkt, honning, driftsopplegg, økonomi, sykdommer og forgiftning, avl og utvalg og…

Bøker på bokliste hos Norges Birøkterlag

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar