Translate

lørdag 18. juli 2015

Bigiftallergi -- med akutt eller forsinket reaksjon

Noen får akutt allergisymptomer etter et bistikk. Dette er livsfarlig, fordi man da kan få        pustestans. Sjansen at du har dette er en på seks million.


Er du forøvrig lik meg allergisk med forsinkede allergisymptomer, som f.eks. opphovning rundt øyene eller svimmelhet dagen etter stikket, da trenger du ikke være redd for å dø av giften.
Husk bare at birøktere med tredve år birøkterfaring plutselig kan bli akutt allergisk for bigift.
                                                            Medisiner for bigiftallergi

Hvis ikke nevnt annerledes er alt skrivet her nede ift. forsinket allergi reaksjon.

En Epipen er veldig temperaturfølsomt og ødelegges lett av det. Derfor må man regelmessig kontrolere fargen i pennen for å se om den har forendret seg. De fleste leger i Norge er 'oppvokst' med Epipen, men det finnes også en termostabil pen. Den heter Jext. Det er derfor å foretrekke å få foreskrivet en Jextpen.

Er man en som får akutt alvorlige allergisymptomer da bør pennen settes i lårbenen så fort som mulig. Man kan sette den gjennom birøktdressen og andre klær.Er du forsinket allergisk, da tar du en Zyrtec eller Bluefish tablett for å dempe allergireaksjonen. Zyrtec hadde i 20 år patent på medisinen og er derfor dyrest. Bluefish er det samme men er 400 kr billigere.

 

Prednison eller Prednisolon  tar man ved forsinket reaksjon dagen etter stikket, når symptomene har forverret seg. Da tar man en tablett Prednisolon.


Har du blitt allergisk da kan man be om antiallergibehandling. Det er Øre Nese Halsavdelingen på sykehuset som setter de første sju ukentlige sprøyter, med litt gift i og overvåker reaksjonen din etterpå. Etter de ukentlige sprøyter kan man fortsette hos en privat Øre Nese Halsspesialist. Etter de første sprøytene får man sprøyter over en periode av tre til fem år, først to ukentlig deretter mindre ofte. Søttifem prosent av allergikere er etter antiallergibehandlingen ikke lenger allergisk.


Blir du plaget av kløing etter bistikk, da avhjelper følgende:
- sitron 
- Rylliktinktur
- sukkerbit drenket i eddik
på stikket. 

Rylliktinktur hjelper desuten også mot pollen- og støvallergi.

Kanksje god å vite at man får kjøpt 7 tabletter  'Zyrtec' reseptfritt på apoteket.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar